Pályázat szociális bérlakásra

Illusztráció: www.pixabay.com

Aszód Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) szerint – az Aszód, Falujárók útja 30. II. emelet 12. ajtó alatti (1150/6 hrsz.) szociális bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

 Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A lakás megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 28-500-550-es telefonszámon.
Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony a pályázati döntést követően a szerződés szerint.

  • A bérleti jogviszony határozott, 5 éves időre jön létre.
  • A lakás összkomfortos, 50 m2 alapterületű, 1 + 0,5 fél szobás.
  • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított: bruttó 490/Ft/m2/hó.
  • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)

  • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
  • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a lakásrendelet szabályozza.

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 5. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell az  5. számú mellékletben foglaltakról.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását.

További kérdések esetén személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelyén (Aszód, Kossuth u. 59. ) Szászi Tamás osztályvezetőnél, vagy a 28/500-550-es telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogosultsági feltételekről itt tájékozódhat.

Pályázati nyomtatvány a lakáspályázathoz