Kezdőlap

Aszódi Napsugár Óvoda

Fenntartó:Aszód Város Önkormányzata
Cím:2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon:+36-28-500-666
Email:aszod.titkarsag[kukac]aszod.hu
Honlap:www.aszod.hu
Intézményvezető:Nyiryné Gazdik Andrea
Cím:2170 Aszód, Szent Imre utca 1.
Telefon:+36-30-816-0452
Email:ovoda[kukac]aszod.hu
Honlap:

Bemutatkozás:

Az Aszódi Napsugár Óvoda jelenleg 9 csoporttal működik. Ezekből 6 csoport a székhelyen, a Napsugár Óvodában, 3 csoport a tagintézményben, a Szivárvány Óvodában található. A férőhelyek száma az Alapító Okirat szerint a székhelyen 168 fő, a tagóvodában 101 fő, azaz összesen 269 fő.
A Napsugár Óvoda épülete, akkor még katolikus elemi iskolaként, 1931-ben készült el. Jelentős korszerűsítése és bővítése 2013-2014-ben zajlott le, KMOP pályázati és fenntartói forrásból. A Szivárvány Tagóvoda 1969-ben épült, 2017-ben KEHOP pályázati forrásból és önkormányzati önerőből energetikai felújításon esett át.
A megyei szakértői bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelünk beszédfogyatékos, illetve enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket is.


Aszódi Napsugár Óvoda

Cím:2170 Aszód, Szent Imre utca 1.
Telefon:+36-28-400-422
Email:napsugarovoda[kukac]gmail.com
Honlap:

Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája

Cím:2170 Aszód, Falujárók útja 5.
Telefon:+36-28-400-419
Email:szivarvanyaszod[kukac]gmail.com
Honlap:

Intézményi dokumentumok: