Kezdőlap

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS BEJELENTÉSE

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézésről ide kattintva tájékozódhat.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo

epapir_felhasznalo_kezikonyv

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Részletes tájékoztatás a hivatali portál működéséről:

https://aszod.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol/

Szálláshely szolgáltatás ügyben a portálon keresztül benyújtható nyomtatványok:

ASP-IPAR-002 – Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (kitöltési útmutató)

ASP-IPAR-003 – Szálláshely megszűnésének bejelentése (kitöltési útmutató)

ASP-IPAR-SZHI – Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól szóló hatósági igazolvány kiállítására (kitöltési útmutató)

Eljárás alapjául szolgáló jogszabályok:

·         A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet)

·         a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.),

·         a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

 

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság (szálláshely fekvése szerinti jegyző) részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

 

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentési eljárás az alábbi szálláshely típusokra terjed ki:

szállodaaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,

panzióaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,

kempingaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

üdülőháztelepaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

közösségi szálláshelyaz a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,

egyéb szálláshelynem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat

falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra

A szálláshely-üzemeltetési bejelentésben meg kell jelölni:

·         a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

·         a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

·         a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

·         a szálláshely befogadóképességét:

a) a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és
b) az ágyak száma,

·         a szálláshely használatának jogcímét,

·         a szálláshely elnevezését,

·         azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

·         azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

·         azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri,

A szálláshely-üzemeltetési bejelentéshez mellékelni kell:

·         nem a bejelentő tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);

·         haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

·         közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a bejelentő, a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

·         a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;

·         a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében, a szálláshely-minősítés során kiállított dokumentumot pedig haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek..

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely minősítéssel.
A szoftverrel kapcsolatban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján érhetők el információk (info.ntak.hu).
A szálláshely minősítésére vonatkozó tudnivalók a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján találhatók (szallashelyminosites.hu).

Hatóságunk a hiánytalan bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásába rögzíti, és adatait az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.

Amennyiben a bejelentett szálláshely vagy a szálláshely-szolgáltató nyilvántartott adataiban változás következik be azt haladéktalanul, illetve a szálláshely megszűnése esetén a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
1. em. 33. ajtó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Kapitz Tibor

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 28/500-666/118
e-mail: tibor.kapitz@aszod.hu