Kezdőlap

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Jelen tájékoztatóban szereplő eljárásokban az engedélyező hatóság a jegyző a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

 • a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év,
 • a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemély a kérelmező,
 • házi ivóvízigényt, vagy háztartási igényt elégít ki,
 • nem gazdasági célú vízigény (a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet nem végez).

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

MEGLÉVŐ KUTAK

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárás

Lépései:

1/a fúrt kút esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően kútfúrásra jogosult szakember által készíttetnie szükséges egy tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (az állapotfelmérésre/kivitelezésre vonatkozó jogosultság igazolható a Magyar Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolással, vagy a kútfúró a szakirányú középfokú vízkútfúró végzettségét vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultságát igazoló dokumentummal – 101/2007. (XII.23.) Kvvm. rend.);

1/b ásott és vert kút esetén a tervdokumentációt a kút tulajdonosa állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása

 1. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.);
 2. az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz-készletet;
 3. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

A megvalósult műszaki állapotra vonatkozó tervdokumentáció:) fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által – ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által összeállítva:

 • fúrt kút esetén a tervdokumentációt végző személy jogosultságának igazolása
 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • helyszínrajz
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!

BÍRSÁG

A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. után történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti igényét az üzemeltető 2020. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

Tehát a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

ÚJ KÚT LÉTESÍTÉSE

Vízjogi létesítési eljárás:

Lépései:

 1. fúrt kút létesítése esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően készíttetnie szükséges egy műszaki tervdokumentációt a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró szakemberrel ásott és vert kút esetén a dokumentációt a kút tulajdonosa maga állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása
 2. az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy „a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet”;
 3. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • helyszínrajz
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni
 • fúrt kút esetén a kútfúró szakmai végzettségének és a kútfúró berendezés megfelelőségének igazolása

(végzettség igazolására

 • szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy
 • a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása

gépek megfelelőségének igazolására: a bányafelügyelet által kiadott igazolás a gépek műszaki megfelelőségéről vagy EK megfelelőségi nyilatkozat.)

 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízilétesítmény közműveket érint.

A kút fúrása csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A vízjogi létesítési engedély csak a kút létesítésére jogosít, használatbavételére üzemeltetési eljárás lefolytatása szükséges!

Vízjogi üzemeltetési eljárás

Lépései:

 1. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.)
 2. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány, fúrt kút létesítése esetén kútfúró által – ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által, a megvalósult állapotnak megfelelően (amelyen igazolja, hogy a kivitelezés a létesítési engedély szerint történt, valamint hogy a kút kialakítása úgy történt, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
 • helyszínrajz megvalósult állapotról
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről

Vízjogi megszüntetési eljárás

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már engedélyezett, de használaton kívüli vízi létesítmény szabályos eltömedékelésére.

Az engedélyezésre sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért.

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által, ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által
 • fúrt kút esetében az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolás (szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása)
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
Illeték:

az eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő:

60 nap (az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) alapján)

Vonatkozó jogszabályok
 1. CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 2. évi XCIII. törvény az illetékekről
 3. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Ügyintézés helye:

Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály

Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelye

2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00

Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00

Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:

Habóné Ajtai Ágnes

Ügyintéző elérhetősége:

Tel: 28/500-550, 18. mellék

e-mail: agnes.habone[kukac]aszod.hu

Letölthető dokumentumok