Kezdőlap

Aszód jelképei

Aszód Város jelképei, a címer és a zászló, amik a település történelmi múltját, Aszód és a városalapító Podmaniczky-család kapcsolatát szimbolizálják.

A címer leírása: csücsköstalpú katonai pajzs, kék mezőben jobb lábával előre lépő, ágaskodó, fejét balra fordító ezüstszínű egyszarvú, első lábaival ezüstszínű tojásdad alakú pajzsot tartva, amelyen fekete színű „A” betű látható.

A zászló leírása: A zászlólap 2:1 arányú, közepén vágással bal oldalán kék és jobb oldalán sárga mezőre osztott álló téglalap, rajta középen foglal helyet a város címere.

Aszód Város jelképeinek használatát a 7/2015. (II.6.) ÖKT rendelet szabályozza.

 

A címer története

 

Aszód Osztroluczky Judit hozományaként került a Podmaniczky (I.) János birtokába, 1715-ben. A Podmaniczky család tagjai ekkoriban az ősi címert használták, melynek leírása: Szögletes pajzson vörös mezőben zöld alapon álló páncélos vitéz, fején sisakkal, jobbjában arany markolatú kivont kardot, baljában levágott vérző török főt hajánál fogva tart. Egy sisak, sisakdísz a páncélos vitéz. Takaró jobbról ezüst-kék, balról ezüst-vörös.

Podmaniczky (I.) János fiai, II. János és I. Sándor,  II. József császártól 1782-ben bárói rangot, s ezáltal új címert kaptak. Ez már egy alulról jövő ékkel három udvarra osztott pajzs, melynek jobb oldalán a már ismertetett ősi Podmaniczky nemesi címer páncélos vitéze található. Balról arany mezőben, koronás jobbra néző fekete sas, az ékben ezüst mezőben kürt, mely az Osztroluczky család címere. A háromosztatú címer fölött korona és három sisak, különböző sisakdíszekkel. Takaró: jobbról ezüst-vörös, balról arany-fekete. Pajzstartók: jobbról ezüst egyszarvú, balról ezüst ló, fejeik kifelé fordítva.

A közvélekedés szerint a bárói címerben jelenik meg először a pajzstartó unikornis, azonban van adat arra, hogy már az ősi címert is két, akkor még befelé néző egyszarvú tartotta. Ez az ábrázolás teszi kétségtelenné, hogy az 1761-ben mezővárosi rangra emelt Aszód címerében a Podmaniczkyak unikornisa jelenik meg.

Aszód első városi pecsétje gyöngysor gyűrűbe foglalt körirat által határolt kerek mezőben két lábon álló, hátra néző egyszarvú, mellső lábaival ovális pajzsot tart, amelyen a Podmaniczky családra utaló P betű látható. Felirata: SIGILLUM OPPIDI ASZÓD 1761 (Aszód Város pecsétje 1761). A pecsét egészen 1876-ig, a városi cím elvesztéséig volt használatban.

Dr. Asztalos István kutatásai szerint, 1942-ben került elő újra a települési címer kérdése, amikor is a Magyar Országos Levéltár munkatársai az alábbi címerre tettek javaslatot: “Csücsköstalpú katonai pajzs kék mezejében jobb lábával előrelépő, ágaskodó, fejét balra fordító ezüst színű egyszarvú, első lábaival ezüst színű, tojásdad alakú pajzsot tartva, amelyen fekete színű “A” betű látható, és amelyet alulról zöld színű stilizált virágfüzér szegélyez. A pajzsalak felett ugyancsak zöld színű stilizált virágfüzér van.”

Jóllehet ez a címer végül nem készült el, mégis ez a leírás jelentette az alapját a városi cím 1991-es visszaszerzéséhez kapcsolódó települési címer elkészítésének, ami a mai napig használatban van.

 

A zászló története

 

Aszód településének saját színösszeállítású zászlaja sohasem volt. Dr. Asztalos István így azt javasolta 1990 nyarán, hogy az általános gyakorlatnak megfelelően Aszód Pest vármegye színeit, a kék-sárgát vegye használatba. A javaslatot a rendszerváltás utáni első képviselő-testület is támogatta, s azóta is ezeket a színeket használja a város.