Kezdőlap

Baptista

Aszódi Baptista Gyülekezet

Lelkész neve:Papp Szabolcs
Cím:2170 Aszód, Petőfi u. 46.
Telefon:+36-30-488-6072
Email:papp.szabolcs@baptist.hu
Honlap:

Istentiszteleti helyek:

Templom címe:Aszód, Petőfi u. 46.
Gyülekezeti terem címe:Aszód, Petőfi u. 46.

Istentiszteletek:

Vasárnapi istentiszteletek helye:Templom
Vasárnapi istentiszteletek ideje:vasárnap 10:00-12:00
További rendszeres istentiszteletek helye: 
További rendszeres istentiszteletek ideje: 
Gyermek istentisztelet helye:Gyülekezeti terem
Gyermek istentisztelet ideje:vasárnap 10:00-12:00

Gyülekezeti alkalmak:

Női bibliaóra helye: 
Női bibliaóra ideje: 
Férfi bibliaóra helye: 
Férfi bibliaóra ideje: 
Imakör helye: 
Imakör ideje: 
Baba-mama kör helye:
Baba-mama kör ideje:
Ifjúsági óra helye:
Ifjúsági óra ideje:
Énekkari próba helye: 
Énekkari próba ideje: 

A baptista gyülekezet története

Aszódon a baptista missziómunka Bohus-Vinczurné Ondrik Katalin Herédről történő ideköltözésével kezdődött, aki a lőrinci gyülekezetben lett hitvalló keresztyénné. Bemerítkezése az akkor még meglévő turai tóban történt. Miután a férje elüldözte otthonából, 1936-ban visszaköltözött Aszódra. A szüleinél kapott kicsiny szobát. Nemsokára a szomszédait, ismerőseit meghívta istentiszteletre, így ezt az időpontot tekintjük a gyülekezet megalakulási dátumának. Holfinger Lénárd és családja 1937-ben költözött Aszódra. Ekkor még rendszeresen átjártak Kartalra, de Fábián Miklós hévízgyörki körzeti lelkipásztor látogatásai következtében az újonnan felépített aszódi házából azonnal felajánlott egy szobát a gyülekezeti összejövetelek tartására. Ebbe a szobába 19 éven keresztül járt a folyamatosan növekvő számú közösség.

Az első aszódi bemerítés 1937-ben volt a község akkori szabadtéri strandjának medencéjében.  Ekkor 10 fő bemerítésére került sor. A bemerítés megtartását a főszolgabíró két ízben is megakadályozta, végül harmadszorra már nem tudta. A háború alatt az összejövetelek szüneteltek a meg-megújuló bombázások miatt. A gyülekezet fiataljait sorra behívták katonának.

A háború végeztével újra szaporodni kezdett a gyülekezet taglétszáma, ebben az időben többször volt bemerítési ünnepség. Fábián Miklós lelkipásztor után id. Békefi Pál missziómunkás látogatta rendszeresen az aszódi gyülekezetet.

1950-től Kovács László lelkipásztor Hévízgyörkről járt át pásztorolni a gyülekezetet. 1957-ben döntő elhatározás született egy önálló gyülekezeti ház megvásárlására. Az akkori rendszer nem engedélyezte egy új templom, imaház létesítését, ezért egy lakóházat vásárolhattak meg a főúton, a Petőfi utca 46. szám alatt. Az udvarban bérlakások voltak, a lakók kiköltözésére pedig éveket kellett várni a gyülekezetnek. Az utolsó kiköltözés 1989-ben volt.

1970-től állandó prédikátora lett a gyülekezetnek. Fellendült a gyülekezeti élet, énekkar, pengetős zenekar alakult, rendszeressé váltak a vasárnapi iskolai foglalkozások a gyermekekkel. A női kör adományokkal segítette a rászorulókat. Aszódi központtal létrejött egy 50 km átmérőjű körzet. A következő állomások tartoztak akkor Aszódhoz: Hévízgyörk, Selyp, Bulyák, Pásztó, Egyházasdengeleg, Valkó, Heréd, Tura, Vácszentlászló. Rövid ideig a nagyobb lélekszámú Vácegres is ide tartozott.

1977-ben 27 évi szolgálat után Kovács László megvált a körzettől. Ezután a szűkebb körzetben Monorról Nagy Zsigmond (1977-1979), majd Budapestről Nyári István (1979-1980) szolgált. Az átmeneti évek Katona László végzős teológiai hallgató lelkipásztorrá avatásával – 1980-ban, Selypen – zárultak. Személyében újra lett helyben lakó pásztora a gyülekezetnek.

A 1983-ban a körzetközpont Kartalra került, és a körzet nekifogott az ottani imaház mellett egy lelkipásztori lakás építésébe. Egy év alatt összekovácsolódott a körzet, és a buzgóság eredményeként elkészült a tágas szolgálati lakás. Az ifjúsági munka, a csereszolgálatok, az evangélizációk megújultak, a körzet fejlődött, növekedett.

1984-ben Katona testvér Varsánygyürére kapott meghívást. Távozása után, 1984-1989 között Szlepák Lajos volt a körzeti lelkipásztor.

Amikor 1989-ben a gyülekezetet önállósult, Révész Benjámin akkori alelnök vállalta a pásztori munkát. Még abban az évben Révész József lett a lelkipásztora a gyülekezetnek, akinek szolgálata alatt két bemerítés is történt. 1991-től Huszta Csaba pásztorolta a gyülekezetet, Budapestről kijárva. Az ő idejében nagyobbítottuk meg az imatermet, valamint a gyermekbibliaköri termek is ekkor alakultak ki. Pályázati pénzből sikerült külsőleg is szépíteni az épületet.

1997-ben M. Kovács László testvérék hazaköltöztek és elfogadták a gyülekezet meghívását. Huszta testvérék akkortól Csepelen szolgálnak. Kovács testvér egészen 2007 szeptemberig végezte a lelkipásztori szolgálatot, amikor azt dr. Urbán Gedeonnak adta át. 2020 óta a lelkipásztori szolgálatot Papp Szabolcs látja el. 2012-ben a gyülekezet új imaház építésébe fogott, aminek 2014. augusztus 23-án került sor az ünnepélyes átadására.