Kezdőlap

Víz, csatorna rákötés

Önkormányzati tulajdonú víziközmű hálózatra  utólagos csatlakozás ügyrendje

Új fogyasztói egység, vagy már meglévő csatlakozás bővítése, új fogyasztói helyekkel, az alábbi ügymenet szerint történik:

  • DAKÖV Kft. Bagi üzemigazgatóságánál, Igénybejelentő formanyomtatványon jelezni kell, Aszód város illetékességi területén található víziközmű hálózatra történő csatlakozás szándékát.
  • DAKÖV Kft. Igénytől függően, ivóvíz bekötés és egyéb szolgáltatás megrendelésére, illetve szennyvízcsatorna bekötés és egyéb csatorna szolgáltatás megrendelésére formanyomtatványt bocsát ki, az igénylő részére.
  • A formanyomtatvány (ok) birtokában, Aszód Város Önkormányzat (2170 Aszód, Kossuth L. u. 59 sz. alatti telephely) Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztályon, csatlakozási megállapodást kell kezdeményezni. (Rendszeresített kérelem a helyszínen, illetve letölthető és szerkeszthető)
  • Aszód Város Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 3/2020.(II.26.) rendelet 3.§ (4) a) b) pontjai szerint, a csatlakozási hozzájárulás mértéke:
    • ivóvíz közmű esetén 100 000 Ft+Áfa
    • szennyvíz közmű esetén 200 000 Ft+Áfa
  • A rendelet 5.§ (2) megfelelően, az Önkormányzat az utólagos csatlakozót anyagi helyzetére tekintettel külön kérelemre, indokolt esetben legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti.
  • A már hivatkozott 3/2020.(II.26.) rendelet 4.§ (1) alapján, a csatlakozás akkor történhet meg, ha a hozzájárulás teljes összege az Önkormányzat javára megfizetésre került, illetve a polgármesteri elbírálásnak megfelelően a részletfizetés feltételei teljesülnek.

A megállapodásnak megfelelően, a csatlakozási díj fizetését követően, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű szolgáltató, mint a meglévő hálózatok üzemeltetője, külön megállapodás alapján végrehajtja az utólagos csatlakoztatást (bővítést). Amennyiben nem a DAKÖV saját kivitelezésében történik a csatlakoztatás, műszakilag átveszi az elkészült bővítést és megköthető a szolgáltatói szerződés

Letölthető dokumentumok