Kezdőlap

Anyakönyvi kivonatok kiadása

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.

Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik.

Anyakönyvi kivonat személyesen ügyfélfogadási időben, és levélben vagy elektronikus úton is igényelhető. Az elektronikus igénylés ügyfélkapus regisztrációt igényel. (lásd: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/anyakonyvi_kivonat_igenyles.html)

Amennyiben a születési kivonatot nem az érintett vagy a szülője, házassági anyakönyvi kivonatot nem a férj vagy a feleség, a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvéből szóló kivonatot nem a felek kérik, más személy csak meghatalmazással (lásd: letölthető nyomtatványok) és személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt igényelheti.

Az anyakönyvi ügyintézésénél az ügyfél személyazonosságának igazolására minden esetben szükség van

  • érvényes személyazonosító igazolványra vagy érvényes útlevélre vagy
  • érvényes, 2001. január elseje után kiállított érvényes vezetői engedélyre.
  • lakcím igazolásra (ez lehet lakcímkártya, vagy régi típusú személyigazolvány)

Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2017. március 16-tól illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–        Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
–        A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
–        A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
–        A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
–        Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
–        A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
–         Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
–        A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
–        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
–        A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9., I. em. 31.ajtó

Ügyintézők elérhetősége

NévCsincsi Károlyné
Telefon+36 28 500-691
Emailerzsebet.csincsi@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok