Kezdőlap

Jehova Tanúi

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Aszód

Lelkész neve:Fekete Zoltán
Cím:2192 Hévízgyörk, Orgona utca 39.
Telefon:+36-20-941-3804
Email:feketez.65@gmail.com
Honlap:www.jw.org/hu

Istentiszteleti helyek:

Templom címe: 
Királyság Terem címe:Aszód, Rákóczi utca 34.

Gyülekezeti összejövetelek:

Gyülekezeti összejövetelek:Összejövetelek
Hétvégi összejövetel helye:Királyság Terem
Hétvégi összejövetel ideje:vasárnap, 10:00-12:00
Hét közbeni összejövetel helye:Királyság Terem
Hét közbeni összejövetel ideje:csütörtök, 19:00-20:00

Gyülekezeti alkalmak:

Évenkénti kongresszus helye:Jehova Tanúi Kongresszusi Terem
(1241 Budapest, Szabadság utca 41.)
Évenkénti kongresszus ideje:Kongresszusok
Megemlékezés Jézus haláláról helye:Minden évben a www.jw.org/hu honlapon van közzétéve az ünnepi program helye és időpontja
Megemlékezés Jézus haláláról ideje:Emlékünnep

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Aszódon

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház imaháza, amit Királyság Teremnek neveznek, 2016-ban épült fel Aszódon. Az építkezésre az ország minden részéről közel 1200 önkéntes érkezett. A világméretű adományokból felépült modern bibliai oktatási központot azóta is látogatja az aszódi lakosság és a vonzáskörzetben élők is, világnézeti hovatartozástól függetlenül. Az országban 180, aszódihoz hasonló Királyság Terem van. Minden egyes Királyság Terem egy oktatási központ, ahol magas erkölcsi irányadó mértékekről tanulnak az emberek. Sokan kapnak segítséget abban, hogy jobb apák, anyák, vagy gyermekek legyenek.
Jehova Tanúinak a magyar társadalomban betöltött szerepéről négy történész készített történeti monográfiát. A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története című könyv előszavában Kamarás István szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora kiemeli, hogy Jehova Tanúinak több mint 130 éves magyarországi történetének bemutatása segíti a vallási másságok megismerését, megértését, értékként elfogadását, valamint a velük való párbeszédet és együttműködést. A könyv hátsó borítóján Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke a következőket írta: „ A Jehova Tanúi Gyülekezet története hazánk történetének szerves része. Múltjának kutatását, üldöztetése és hitükért folytatott harca emlékeinek megőrzését és felkutatását fontosnak tartom. Aki e munkában segítségükre lehet, nyújtson támogatást múltjuk feltárásához, emlékeinek-írott és tárgyi emlékeinek-megőrzéséhez”
Jehova Tanúi újkori története a 19. század végén kezdődött. Akkoriban alakult az Egyesült Államokban egy kis csoport, mely módszeresen tanulmányozta a Bibliát. Összevetették az egyházak tanításait azzal, amit a Biblia ír. Az így megszerzett ismereteiket könyvekben, újságokban és egy folyóiratban közölték, melynek ma Az Őrtorony hirdeti Jehova királyságát a címe. Ezek között az őszinte bibliakutatók között volt Charles Taze Russell is. Bár ő irányította a bibliai oktatómunkát, és ő volt az Őrtorony első szerkesztője, nem alapított új vallást. Az volt a célja – mint a később Bibliakutatókként ismertté vált csoport összes tagjának –, hogy Jézus Krisztus tanításait hirdesse, és kövesse az első századi keresztény gyülekezet példáját. Mivel a kereszténységet Jézus alapította, Jehova Tanúi őt tekintik a szervezetük alapítójának. A Bibliakutatók 1931-ben vették fel a Jehova Tanúi nevet, amely tükrözi legfontosabb küldetésüket, hogy Isten nevét, a Jehova nevet, és a szándékát ismertté tegyék
Magyarországi történetük kezdete az 1895. évi vallásszabadságot biztosító törvény után indult el, amikor 1889-ban egy Kanadában elő magyar származású Tanú hazatért Magyarországra.
Jehova Tanúi aszódi története a második világháború előtti időszakban kezdődött, amikor két gödöllői Tanú evangéliumhirdető szolgálatot végzett a városban, és a környező településeken. Sajnos ezért a tevékenységükért bebörtönözték őket Márianosztrán. A hitük miatti börtönbüntetés letöltése után a háború után tovább folytatták a bibliai oktató munkát. A háború befejezése után 1953-ban már nem csak Gödöllőn, hanem a következő évektől más településeken is sokan lettek Jehova Tanúi. 1962-67 között Aszódon, Szadán, Bagon, Domonyban, Ikladon is egyre többen keresztelkedtek meg és váltak a gyülekezet tagjaivá.
Az 1990-es évek elejétől felgyorsult Jehova Tanúi evangéliumhirdető munkája. Akik rendszerváltás idején Jehova Tanúi lettek Aszódon, azok közül sokan még ma is a gyülekezet tagjai. Ebben az időszakban családi házakban, és bérelt helyiségekben voltak összejövetelek. Néhány éven belül már bibliatanulmányozási csoportok alakultak Aszódon és Hévízgyörkön. Az Aszódon és környékén élő Tanúk a gödöllői lelkes gyülekezethez tartoztak.
2000-ben épült fel Gödöllőn Jehova Tanúi Királyság Terme, amely további fejlődést biztosított a bibliai oktatásnak. A 2010-es évekre már három gyülekezet használta ezt a termet. 2012-től már voltak olyan időszakok, amikor az Aszódon és környékén élő Tanúk külön bérelt helyiségben jöttek össze például egy irodaházban, a Falujárók útja 40 sz. alatt. Itt tartották meg a Jézus haláláról való megemlékezési ünnepi programot is. Ekkorra már több mint 40 Jehova Tanúja élt Aszódon és környéken. Ezen az ünnepi programon már kicsinek bizonyult a bérelt terem, mert kétszer annyi volt a résztvevők létszáma, mint a gyülekezet létszáma.
2013. július 1-én Aszódon önálló gyülekezet alakult. 2014. március 18-án az Egyház engedélyt adott egy új Királyság Terem építésére a Rákóczi utca 34. szám alatt. Jelenleg is itt található a Jehova Tanúi bibliai oktatási centruma, ahol az összejöveteleiket tartják. Aszódi gyülekezetben közel 70 Jehova Tanúja van, és legutóbbi egy ünnepi előadáson 119-en vettek részt, ami azt mutatja, hogy nagy társadalmi igény van arra a bibliai oktatásra, amit az aszódi Királyság Teremben hallhatnak az odalátogatók.
Az aszódi gyülekezet része a Jehova Tanúi világméretű vallási közösségének, melynek tagjai között sokféle nemzetiségű és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek, mert közösek a céljaik. Mintegy 240 országban, közel 120.000 gyülekezetben végzik Bibliaoktatói tevékenységüket. Hivatalos honlapjukon a www.jw.org-on 1070 nyelven olvasható információ értékrendjükről, hitnézetükről és társadalmilag hasznos tevékenységükről.