Kezdőlap

Elektronikus ügyintézés

Az Információátadási Szabályzat itt megtekinthető: https://aszod.hu/wp-site/wp-content/uploads/2022/11/informacioatadasi_szabalyzat_2022_aszod.pdf

ELÜGY_Elektronikus_ügyintézés_az_önkormányzati_hivatali_portálon_2019.10.26.

 1. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 1.
 2. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 2.
 3. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 3.
 4. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 4.
 5. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 5.
 6. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 6.
 7. Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 7.

Az önkormányzati elektronikus ügyintézést népszerűsítő kommunikációs csomag részeként, mostanra elkészültek a rövid, egyperces animációs kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online alternatíváját.

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor – 1.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsz tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az Eüsz tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Aszód Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon (a továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt az ügynek megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).

A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Aszódot, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap).

A Portál funkciói:
Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügyindítás

Lehetősége nyílik különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek az önkormányzathoz.

Ügykövetés

Elektronikus azonosítást követően a korábban Portálon elektronikusan elindított helyi önkormányzati ügyeinek státuszát is nyomon követheti. A Portál három státuszról ad Önnek visszajelzést: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyeire vonatkozó információkat kérhet le.

A Portálon beküldött ügyek automatikusan az illetékes önkormányzati hivatalhoz kerülnek.

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:
• IE 11 (vagy frissebb), Mozilla Firefox 57 (vagy frissebb), vagy Google Chrome 62 (vagy frissebb) böngésző;
• KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítás (Ügyfélkapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás és az eSzemélyivel történő chip alapú azonosítás);
• Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta az elektronikus ügyintézést, a szolgáltatásokat saját nevében nem tudja használni.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az első belépéskor létrejön az ASP személyes fiók, amelyben különféle személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg, amelyek természetesen később módosíthatók.

Az azonosítást követően, az ügyintézés megkezdéséhez először válassza ki Önkormányzatunkat! (Az ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.)

Sikeres regisztrációt, bejelentkezést követően, az Önkormányzat kereső menüpontban tudja kiválasztani az Önkormányzatot. Amennyiben korábban már regisztrált és megjelölt alapértelmezett önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel azonnal az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.

az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.

Az aszódi elektronikus űrlapok elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Részletes tájékoztatás a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

A Portálon elektronikusan indítható ügyek (publikált űrlapok):

 1. ASP ADÓ szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról,
  • Adatbejelentés a telekadóról, – ASP-ADO-032 (Kitöltési útmutató)
  • Adategyeztetés önkormányzati adóügyben – ASP-ADO-EGY (kitöltési útmutató)
  • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem,
  • Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről,
  • Bejelentkezés, változás-bejelentés,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2017,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2018,
  • Bevallás az építményadóról,
  • Bevallás az idegenforgalmi adóról
  • Bevallás előállított magánfőzött párlat után,
  • Bevallás előrehozott helyi adóról
  • Egyszerűsített részletfizetési kérelem,
  • Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallása,
  • Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallás,
  • Kérelem adófelfüggesztésre,
  • Kérelem általános adóigazolás kiállítására,
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására ASP-ADO-KMI (kitöltési útmutató)
  • Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására,
  • Kombinált áruszállítás bejelentése,
  • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben,
  • Megkeresés köztartozás behajtására,
  • Méltányossági kérelem.
  • Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről,
  • Talajterhelési díj bevallás,
  • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás, ASP-ADO-050 (kitöltési útmutató)
 2. ASP IPAR-KER szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  •  Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól szóló hatósági igazolvány kiállítására ASP-IPAR-SZHI (kitöltési útmutató)
  • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés, ASP-IPAR-002  (kitöltési útmutató)
  • Szálláshely megszűnésének bejelentése, ASP-IPAR-003 (kitöltési útmutató)
  • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához, ASP-IPAR-004 (kitöltési útmutató)
  • Működési engedély visszavonási kérelem.  ASP-IPAR-005 (kitöltési útmutató)
  • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról – ASP-IPAR-006 (kitöltési útmutató)
  • Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelmek – ASP-IPAR-009 (kitöltési útmutató)
  • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése – ASP-IPAR-010 (kitöltési útmutató)
  • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése – ASP-IPAR-011 (kitöltési útmutató)
  • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem – ASP-IPAR-012
 3. ASP Hagyaték szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz.
 4. Gazdálkodás és IVK szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról,
  • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés,
  • Behajtási engedély iránti kérelem,
  • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem,
  • Bejelentés, kérelem befogadáshoz,
  • Kérelem felújítási költségek beszámításához.
 1. Általános (több ügytípusban is használható) űrlapok listája
  • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához,
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására.
 2. Nem ASP-s szakrendszerekhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben,
  • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem,
  • Köztemetési kérelem,
  • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem,
  • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az aszod.titkarsag@aszod.hu e-mail címen.

Amennyiben az ügye elintézéséhez a Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát. A szükséges űrlapokat, nyomtatványokat megtalálja honlapunkon az adott ügyek leírásánál.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: https://epapir.gov.hu/sugo
Itt találja a felhasználói kézikönyvet.

Tisztelt Ügyfeleink!

Email útján  az alábbi  módokon kívül egyéb elektronikus úton nincs lehetőség ügyintézésre!

  A bejelentéshez/kérelemhez mellékletként maximum 5, egyenként legfejlebb 2Mb méretű "pdf" típusú dokumentumokat is csatolhat.