Kezdőlap

Obernburg am Main

Németország, Bajorország tartomány

Területe: 24,83 km2
Lakossága: 8712 fő (2019)
Aszódtól mért távolsága: 996 km
Kapcsolatfelvétel éve: 1991
Testvérvárosi szerződés aláírásának éve: 1992
Honlapja: https://www.obernburg.de

Történelme:

Obernburg a Majna és a Mümling folyók találkozásánál fekvő kisváros, melynek területe már az 1. században is lakott volt. A rómaiak itt építették fel a Majna vonalát követő, Limes Germanicus-t védő Nemaninga castrumot. Az eredetileg fából ácsolt erődítményt a 2. század közepén egy nagyjából 185×160 méteres kőből készült erőd váltotta fel. Obernburg óvárosa a mai napig megfelel a castrum vonalainak, a főútvonalak pedig a római kori utcákat követik.

A rómaiak után az alemannok, majd a 4-5. században a frankok vették birtokba a területet. 1204-ben Wolfger von Erla épített itt kastélyt, hosszas hűbérvitát előidézve. A fejlődés fontos állomásaként 1313-ban a mainzi érsek városi címet adományozott Obernburg számára. Az ezzel járó kiváltságokat IV. Lajos német-római császár Aschaffenburgban kibocsátott oklevelében hagyta jóvá 1317-ben.

A 15. században tornyokkal megerősített városfal épült, ami egészen a 19. század végéig állt. Az egész Európában sok szenvedést okozó harmincéves háború (1618-1648) Obernburgot sem kímélte. A sok kártétel, fosztogatás és éhínség miatt a lakosságszám a korábbi harmadára esett vissza. Száz évvel később ugyanezeket a szenvedéseket élte át a városka az osztrák örökösödési háború (1740-1748) alatt.

A Német-Római Birodalom 1803-as megszűnéséig Obernburg a mainzi érsekséghez tartozott, majd rövid időre az újonnan alakult Aschaffenburg hercegség fennhatósága alá került. 1814-ben, immár a frankfurti nagyhercegség részeként a bajor királyság kebelezte be, s azóta is Bajorország tartomány részét képezi.

A porosz-francia háború 1871-es lezárása után a város gyors fejlődésnek indult. Megépült az Aschaffenburg-Miltenberg vasútvonal, ami közvetve érintette az 1861-ben járási székhellyé vált Obernburgot is. Közvetve, mert a megállóhely a Majna túloldalán volt, így csak komppal lehetett Obernburgból megközelíteni. 1890-ben azonban átadták az első Majnán átívelő hidat, ami kiváltotta a korábbi kompjáratokat. A századfordulón a város összes utcáját lekövezték, továbbá kiépült a csatorna és az elektromos hálózat is.

Az első világháború után a 700 munkást foglalkoztató Glanzstoff Fabrik AG gyárának felépülése biztosított új munkahelyeket az obernburgiaknak. A második világháborúban a település jelentős károkat szenvedett, melyek helyreállítása évtizedeket vett igénybe.

1972-ben egy közigazgatási reform keretében megszűnt az obernburgi járás, s a várost a miltenbergi járásba sorolták. Nem sokkal később, 1978-ban Eisenbach városát összevonták Obernburggal, s azóta a két települést közös önkormányzat irányítja.

Források:
https://de.wikipedia.org/wiki/Obernburg_am_Main
https://www.obernburg.de
http://www.hvv-obernburg.de