Kezdőlap

Állampolgársági ügyek

2013. március 1-jétől a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet a járási hivatalokhoz lehet benyújtani.

A fenti állampolgársági ügyekben eljárnak továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái is.

Aszódon az alábbi helyeken fordulhatnak az ügyfelek állampolgársági kérelemmel kapcsolatos ügyeikkel.

 • Járási Hivatal (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)
 • Kormányablak (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)

A magyar állampolgárságot kérelmező személy az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével válik magyar állampolgárrá.

Az un. egyszerűsített honosítási eljárással történt állampolgárság megszerzése esetén az állampolgársági esküt, vagy fogadalmat a kérelmező személy által megjelölt polgármester előtt, vagy külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt kell megtenni.

Az esküt, vagy fogadalmat a más jogcímen honosított személy pedig a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetve külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt teheti meg.
Az ünnepélyes állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el.

Állampolgársági ügyekről bővebben lásd még: www.bmbah.hu oldalt.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott jogszabályok

 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
 2. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
 3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
 4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
 5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 8. A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
 9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 10. A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28-501-080
Fax+36-28-501-087
Emailaszod@pest.gov.hu
Webhttps://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/aszod

Ügyintézők elérhetősége

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 18:00
Kedd08:00 ‒ 16:00
Szerda11:00 ‒ 19:00
Csütörtök09:00 ‒ 16:00
Péntek08:00 – 14:00