Kezdőlap

Intergrált településfejlesztési stratégia

Aszód 2003. évben dolgozta ki és fogadta el Településfejlesztési Koncepcióját. A Településfejlesztési Koncepció megállapítása óta nem került elfogadásra Integrált Városfejlesztési Stratégia. A Koncepció elfogadása óta számos változás történt, amely változások a stratégia elkészítését szükségessé tették.

A fenti változások egyik legjelentősebb eleme a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr), amely meghatározza és kihangsúlyozza a településrendezési eszközök és fejlesztési dokumentumok közötti kapcsolatrendszert, és meghatározza az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeit.

A járási székhelyek számára a Belügyminisztérium, uniós források felhasználásával 2015-ben biztosított lehetőséget integrált településfejlesztési stratégia készítésére. A stratégia épülhet a város korábban elfogadott településfejlesztési koncepciójára, illetve kapcsolódhat új koncepció készítéséhez is. Aszód vonatkozásában új településfejlesztési koncepció nem készült, így a város hosszú távú célkitűzései tekintetében, jelen stratégia a 2003-ban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányokra épül.

A hatályos Településfejlesztési Koncepció vizsgálati dokumentációra épült, természetszerűleg az akkor érvényes követelmények szerinti tartalommal, ennek okán jelen Integrált Településfejlesztési Stratégiához a Tr-ben meghatározott Megalapozó Vizsgálat került kidolgozásra, kihangsúlyozandó, hogy a stratégia készítéséhez szükséges tartalmi mélységben.

A város stratégiai céljainak a feltérképezéséhez fontos forrásként szolgált a város 2015 tavaszán elfogadott 2015-2019 időszakra szóló gazdasági programja, amely bár határozott időre szól, tartalmilag több szempontból is tekinthető a településfejlesztési koncepció aktualizálásának.

Jelen integrált településfejlesztési stratégia célja Aszód város középtávú fejlesztési irányainak a meghatározása, azok célrendszerként való megjelenítése. A stratégia időtávja 2015-től 2023-ig tart, a párhuzamosan zajló uniós finanszírozási ciklussal összehangoltan.

Az önkormányzat nagyban épít a városban aktív civil, gazdasági, állam- és közigazgatási szereplőkkel való együttműködésben rejlő lehetőségekre, történt ez jelen stratégia kidolgozása során, és történik majd a későbbi alkalmazás során egyaránt.

Tudjon meg többet Aszód integrált településfejlesztési stratégiájáról:

 

A dokumentum letöltése