Kezdőlap

Koren István-díj

Koren István-díj adományozható azon magyar állampolgár részére, 
a) aki tartósan magas színvonalú pedagógiai és szakmai felkészültségéből adódóan kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban, újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában, vagy egy Aszódon működő nevelési vagy oktatási intézmény hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén 
b) aki kiemelkedő eredményt ért el a közművelődés szervezésében, irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, alkalmazásában.

A Koren István-díjból évenként legfeljebb egy adományozható.
A Koren István-díjjal az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár.


Koren István-díjban részesült:

ÉvKitüntetettFoglalkozásMegjegyzésAdatok
2022Homoki Gáborpedagógus Méltatás
2021Barthos Zoltánnépedagógus(posztumusz)Méltatás
2020Hagyó Dénespedagógus Méltatás
2016Rónai Lajospedagógus Méltatás
2015Márton Ildikópedagógus Méltatás
2014Bábosik Dezsőnépedagógus Méltatás
2013Penák Dórapedagógus Méltatás
2012Kárász Rudolfnépedagógus Méltatás
2011Urbán Lajosnépedagógus Méltatás
2010Vezér Annapedagógus Méltatás
2009Barlai Editpedagógus Méltatás
2008Király Gyöngyipedagógus Méltatás
2007Szegedi Józsefpedagógus Méltatás
2006Koncz Istvánpedagógus Méltatás
2005Hajdú Vendelpedagógus Méltatás
2004Molnár Józsefpedagógus Méltatás
2003Gál Tiborpedagógus Méltatás
2002Oláh Károlynépedagógus Méltatás
2001Balogh Jánosnépedagógus Méltatás
2000Magyar Mihálynépedagógus Méltatás
1999Puskás Gézapedagógus Méltatás
1998Jeney Lászlónépedagógus Méltatás
1997Kovács Dezsőnépedagógus Méltatás
1996Péter Sándornépedagógus Méltatás
1995Pachert Károlynépedagógus Méltatás
1994Dobák Józsefnépedagógus Méltatás
1993Bátonyi Lászlónépedagógus Méltatás
1992Tarr Gáborpedagógus Méltatás