Kezdőlap

Misztótfalu – Tăuții-Măgherăuș, Románia

Románia, Máramaros megye

Területe: 125,64 km2
Lakossága: 7136 fő (2011)
Magyar lakosság aránya: 12,4%
Aszódtól mért távolsága: 337 km
Kapcsolatfelvétel éve: 2009
Testvérvárosi szerződés aláírásának éve: 2009
Honlapja: https://www.tautiimagheraus.ro/

Történelme:

A trianoni békeszerződés előtt Szatmár vármegyéhez tartozó Misztótfalu festői környezetben, patakokkal tagolt magas hegyek között fekszik, Nagybányától 11 km-re. A település 1927 óta magába foglalja a korábbi Miszmogyorós községet is, amire település román nyelvű elnevezése is utal. A város jelenleg a következő falvak közigazgatási központja: Buság, Láposbánya, Miszbánya, Nagybozinta és Szilas. Nagybánya nemzetközi repülőtere Tăuții-Măgherăuș-on található.

A terület benépesülése a forrásanyagok szerint a 13-14. században indult meg. Az első telepeseket valószínűleg a környék bányászatának fellendülése csalogatta ide. Misztótfalu első írásos említése 1440-ből származik, amikor mezővárosi (oppidum) rangot kapott. Ekkoriban többségében szlávok (tótok) lakták, mellettük azonban jelentős számban volt jelen a magyar, román és rutén etnikum. A megélhetést bányászat mellett a szőlőtermelés, a fazekasság és a famegmunkálás biztosította. Ebből a környezetből indult el Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702) világhírű betűmetsző és nyomdász páratlanul gazdag, ám tragikus véget ért életpályája.

Misztótfalu a 16-17. század fordulóján élte virágkorát. A lakosság száma elérte a 900–1000 főt, s ez a 19. század végéig alig változott. A virágzó mezőváros csak a 17. század végének és a 18. század elejének háborúskodásai, valamint az utolsó tatár betörés (1717) miatt néptelenedett el átmenetileg. A tatárok teljesen felégették, a lakosság egy részét rabszíjra fűzték, más része biztonságosabb helyen keresett menedéket. Új telepesek költöztek a pusztán maradt telkekre, így a helység etnikai összetétele a következő évszázadban teljesen átalakult. A ma már többségében román községet alig 900 magyar személy lakja, ennek is a fele a közeli Láposbányán él.

A település magyar vonatkozású épületei közül feltétlenül említést érdemel a 14. századi eredetű református templom, a Kós Károly tervei szerint 1961-1974 között épült új református parókia, valamint a római katolikus templom és a Tótfalusi Kis Miklós-emlékház.

2017-ben az aszódi evangélikus gimnázium testvériskolai kapcsolatot létesített a misztótfalusi középiskolai líceummal.

Források:

https://www.tautiimagheraus.ro/istoric.html
http://www.banyavidek.ro/hu/telepuleseink/misztotfalu
http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok/misztotfalu/1739