Kezdőlap

Behajtási engedély

Aszód város belterületén a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos. Ezekre az utakra csak az önkormányzat által előzetesen kiállított behajtási engedéllyel lehet közlekedni. Minden 7,5 t össztömeg feletti járműre engedélyt kell kérni, függetlenül a jelzőtáblákkal ellátott szakaszoktól.

A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik. Ha egy kérelmező több járműre szeretne behajtási engedélyt, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni. Az egyszeri behajtási engedély kivételével minden kiadott engedély esetében behajtási kártya kerül kiadásra, amit az Engedélyezett, ellenőrzés alkalmával köteles bemutatni. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát. Az engedélyt a feltételek fennállása esetén 3 napon belül adja ki a polgármester.

Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama egy 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év. Ha az engedély kiadásának feltételei megszűnnek a kiadott engedély érvénytelenné válik. Erről a jogosultat értesíti a polgármester.

Az engedély eredeti példányát a gépjárművezetőnek magánál kell tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni. Másolat nem fogadható el.

A behajtási engedély jogosultja, az általa használt útszakaszban történt károkozást, mely a szállításhoz köthető köteles megtéríteni.

Engedély nélküli úthasználat esetén a gépjármű össztömegétől függetlenül 56.000 Ft megfizetésére kell kötelezni a gépjármű tulajdonosát.

Behajtási engedély köteles útszakaszok:

 

Utak megnevezése

Elrendelt súlykorlátozások

1.

Akácos út

3,5 t

2.

Arany János utca

3,5 t

3.

Baross utca garázssor – 888/2 hrsz.

3,5 t

4.

Béke kert

3,5 t

5.

Béke utca

3,5 t

6.

Bercsényi utca

3,5 t

7.

Berkes utca

3,5 t

8.

Bethlen Gábor utca

3,5 t

9.

Bocskai utca

3,5 t

10.

Csendes utca

3,5 t

11.

Csengey utca

3,5 t

12.

Dózsa György utca

3,5 t

13.

Érdy János utca

3,5 t

14.

Északi-iparterülethez vezető út – 1150/14 hrsz.

3,5 t

15.

Falujárók útja lakótelep

3,5 t

16.

Gesztenye sor

3,5 t

17.

Géza fejedelem utca

5 t

18.

Hajnóczy utca

3,5 t

19.

Honvéd utca

3,5 t

20.

Hunyadi utca

3,5 t

21.

Huszár köz

3,5 t

22.

Kard utca

3,5 t

23.

Miskolczi köz

3,5 t

24.

Osváth Gedeon utca folytatása (Szentkereszt utcától)

3,5 t

25.

Papföldi utca

5 t

26.

Patkó köz

3,5 t

27.

Petőfi utca (felső utca, páros házszámok)

3,5 t

28.

Rákóczi utca

3,5 t

29.

Szent Imre utca (felső utca, páros házszámok)

5 t

30.

Szent István utca

5 t

31.

Szent László köz

5 t

32.

Tarsoly utca

3,5 t

33.

Tavasz utca

3,5 t

34.

Téglagyár utca

3,5 t

35.

Tél utcából nyíló utca a Szentkereszt utcával párhuzamosan – 24/64 hrsz.

3,5 t

36.

Vezér utca

3,5 t

37.

Vörösmarty utca

3,5 t

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelye
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Virágh Bálint

Ügyintézők elérhetősége:
Tel: 28/500-550 19. mellék

Letölthető dokumentumok