Kezdőlap

Települési Értéktár

A Települési Értéktár Bizottság

A Települési Értéktár Bizottság a képviselő-testület 159/2016 (XI.17.) számú ÖKT határozata nyomán jött létre oly módon, hogy a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság vállalta az értéktári munka elvégzését. A határozat kimondta azt is, hogy a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi beszámolójának eredményeitől függően dönt a további feladatellátás mikéntjéről, a bizottság esetleges önállósításáról. Mivel a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Települési Értéktár Bizottságként érdemi munkát nem végzett és önkormányzati ciklus végén a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak mandátuma, illetve maga a bizottság is megszűnt, az önálló Települési Értéktár Bizottság létrehozásának feladata az új összetételű képviselő-testületre hárult. Az új, immár önállóan működő Települési Értéktár Bizottságot képviselő-testület a 107/2020 (IX.16.) számú ÖKT határozatával hozta létre. 

A Települési Értéktár Bizottság tagjai

Elnök:Odler Zsolt
Tag:Barnáné Vankó Mónika
Tag:Benkó Norbert
Tag:Gódor Ervinné
Tag:Molnár Sándor

A Települési Értéktár Bizottság dokumentumai