Kezdőlap

Településképi Arculati Kézikönyv

A 2016. július 23-án hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Aszód Város Önkormányzata településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét dokumentum elfogadásának határideje 2017. december 31.
Aszód Város Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyvet 2017. december 7-én tartott ülésén elfogadta, a településképi rendeletet első olvasatban megtárgyalta.
A Településképi Arculati Kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el és a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjtötte a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára.

Ezen linken találja meg a kézikönyvet