Kezdőlap

Tájékoztató a Társasházak törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A jegyző hivatalból, vagy bejelentésre elsősorban azt ellenőrzi, hogy az adott társasház működése összhangban van-e a törvényi előírásokkal:

 • a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve
 • a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Az eljárás nem irányulhat továbbá a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

Az eljárás lefolytatására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről, problémáról hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.

Az eljárás megindítására rendelkezésére álló idő: az eseményről történő tudomásszerzéstől számított 30 nap, de legfeljebb az esemény bekövetkezésétől számított 1 év.

Bejelentéssel élhetnek:

 • a társasházi tulajdonostárs, valamint meghatalmazottja, amennyiben igazolja tulajdonjogát, illetve a meghatalmazás tényét,
 • a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, amennyiben szintén igazolja a megválasztás tényét.

Az ügyféli minőség igazolása az ügyfél kötelezettsége, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell megtennie.

A jegyző eljárás során az alábbi cselekményekre jogosult:

A jegyző bekérheti vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat, a közös képviselőt személyesen meghallgathatja, illetve tőle írásbeli nyilatkozatot kérhet, helyszíni ellenőrzés tarthat.

A jegyző írásbeli felhívást bocsát ki amennyiben megállapítja, hogy:

 • a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, belső szabályzatai, illetve azok módosításai nem felelnek meg a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve
 • a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései nem felelnek meg a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak.

Amennyiben a társasház működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, a jegyző törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.

A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki azonban olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

A jegyző törvényességi felügyelete  nem terjed ki:

 • kisebbségben maradt tulajdonos megtámadja a közgyűlési határozatot (ezzel bírósághoz kell fordulnia)
 • közös képviselő elleni büntetőfeljelentés, kártérítési per indítása (szintén bírósági hatáskör)
 • a rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetményekkel összefüggő panaszkezelés
 • a társasházkezelést végző, illetve a közös képviseletet ellátó cég vagy vállalkozó kötelező regisztráció nélkül végzi tevékenységét (ennek ellenőrzését, és a  regisztrációt a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál lehet kérni)
 • mindenféle egyéb, így a társasházban végzett zajos tevékenység, szomszédviták, az állattartási problémák; ezeket illetően hatósági eljárást kell, illetve lehet kezdeményezni az illetékes polgármesteri hivataloknál)

Felhívjuk a Társasházak és a lakosság figyelmét, hogy a jegyző törvényességi felügyelete tehát kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésének, határozatainak és a legfőbb döntéshozó szerv határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.

Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes jellegű konfliktus eldöntése, továbbra sem tartoznak a törvényességi felügyeleti illetve jegyzői hatáskörbe.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 • A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet.

Ügyintézés helye:

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I. em. 33. ajtó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:

Kapitz Tibor aljegyző

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 28/500-675
e-mail: tibor.kapitz@aszod.hu