Kezdőlap

Közterület-felbontási engedély kérelem

Aszód város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról és rendjéről szóló 24/2021 (XII.16.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Aszód Város közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása:

A közterület-bontás hozzájárulás megadására irányuló közigazgatási eljárás illetékmentes.  A díjakat a 24/2021 (XII.16.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok:
  • Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021 (XII.16.) önkormányzati rendelete közterületek használatáról és rendjéről
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
  • a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
  • a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Szászi Tamás

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: 28/500-550
e-mail: tamas.szaszi@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány