Kezdőlap

Hatósági igazolás 3,5 t feletti gépjárművek tárolásához

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:

(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

 • 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
 • legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 13. § (2) bek. alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A jegyzői igazolás a megjelölt közlekedési igazgatási eljárások során (új jármű forgalomba helyezése vagy a tulajdonjog változás bejegyezésekor) bemutatandó okmány, melyet – a 2012. január 1-jén hatályba lépett – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 19. melléklete pontja tartalmaz. E szerint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez be kell mutatni a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

A jegyzői igazolás kiadása érdekében, kérjük, hogy ezt a nyomtatványt kitölteni és az Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelyén 2170 Aszód, Kossuth u. 59.  leadni szíveskedjen.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bek. és a 95. § alapján az illetékes jegyző a beadott kérelem alapján, a benyújtástól számított 10 napon belül, állítja ki és adja ki az igazolást.

Szükséges okiratok

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén);
 • Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya;
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás;

Ügyintézés határideje és díja

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 10 nap.

Az eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékek
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet

Egyéb fontos tudnivalók

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal telephelye
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Habóné Ajtai Ágnes

Ügyintézők elérhetősége:
Tel: 28/500-550 19. mellék

Letölthető dokumentumok