Kezdőlap

Ügyfélfogadás

Központi elérhetőség

Cím  Aszódi Polgármesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér 9.
Központi szám +36 28 500-666
Központi fax +36 28 400-575
e-mail: aszod.titkarsag˙{kukac}aszod.hu

Ügyfélfogadási idő, pénztári nyitvatartás

 Ügyfélfogadás  Pénztár
 Hétfő  08:00-12:00 és 12:30-16:00 du.  13:00-15:00
 Kedd zárva zárva
 Szerda  08:00-12:00 és 12:30-16:00 du. 13:00-15:00
 Csütörtök  zárva  zárva
 Péntek  08:00-12: 00 de.  09:00-12:00

Telephelyek

Településfejlesztési és Üzemeltetési  Osztály

Cím  Aszód, Kossuth utca 59.
Központi szám +36 28 500-550

Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály

Cím  Aszód, Kossuth utca 59.
Központi szám +36 28 500-550

Tájékoztatás az illetékfizetési kötelezettséggel összefüggő, 2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.). Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény 2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezetett be.

1. Az Itv. módosítása a közigazgatási hatósági eljárások tekintetében

Az illetéktörvény 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával az Itv. 1. mellékletében meghatározott – az úti okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos – eljárások kivételével

a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak.

Az Itv. 2. melléklete szerinti eljárásokban pedig az esetleges közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért sem kell illetéket fizetni.

A törvénymódosítás a Melléklet hatályon kívül helyezésével megszüntette az abban meghatározott, az általános tételű eljárási illetéktől (3000 Ft) eltérő összegű illetékfizetési kötelezettséget is.

Nem változott ellenben az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási szolgáltatási díjak rendszere. (pl. telepengedélyezési eljárás).

2. Születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárás

Az Itv. módosítása alapján az anyakönyvi igazgatás területén korábban illetékfizetési kötelezettség alá eső anyakönyvi eljárások (például házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés stb.) is 2021. január 1-től illetékmentessé váltak.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2021. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései értemében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltozást – 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfélnek megfizetnie.

– Átutalás összege: 10.000 forint
– Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
– Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
– Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve
(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki igazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmenteséget kérelmezni.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/izer-norbert-ingyenesse-valt-az-allami-ugyintezes

Ügy típusok szerinti elérhetőségek

Adóbehajtás Fszt. 10. +36 28 500-681
Adó,  érték  bizonyítvány Fszt. 10. +36 28 500-681
Anyakönyvvezetés (születés, házasságkötés, elhalálozás) I. em.  33. +36 28 500-685
Állampolgársági ügyek, honosítás I. em. 33. +36 28 500-685
Beruházások előkészítése, bonyolítása műszaki ellenőrzése  Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Birtokvédelem I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Felvilágosítás házassági ügyekben, közreműködés házasságkötésnél I. em. 33. +36 28 500-685
Gazos, gyomos, elhanyagolt ingatlanok bejelentése Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Hagyatéki ügyek I. em. 33. +36 28 500-685
Hatósági bizonyítványok kiadása Fszt. 10. I. em. 31. 33. +36 28 500-685,
+36 28 500-691,
+36 28 500-681
Humánpolitikai feladatok I. em.  22. +36 28 500-671
Betekintés a Képviselő-testület üléseinek anyagába I. em. Titkárság +36 28 500-666
Kereskedelem, működési engedélyek I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Kérelmek, beadványok átvétele Fszt. 10. I. em.  33. , illetve Titkárság +36 28 500-681,
+36 28 500-691,
Közművelődéssel kapcsolatos ügyek I. em. 38. +36 28 500-675
Közútkezelői hozzájárulások, behajtási engedély Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Közterület rendje, tisztasága  Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Közterületen folytatott – engedélyhez kötött – tevékenységek ellenőrzése  Kossuth u. 59 +36 28 500-550
Közterületen lévő hibák bejelentése Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Közterület-használati engedélyezési ügyek Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Közoktatással kapcsolatos ügyek I. em. 38. +36 28 500-675
Gyógyszer támogatási ügyek I. em. 31. +36 28 500-691
Kóbor kutyák bejelentése Sipos József ebrendész +36 20 203-2359
Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,  telekadó, mezőőri járulék,
2021. évet megelőző gépjárműadó,  talajterhelési díj, piacfelügyelet,
Fszt.. 10. +36 28 500-681
Működési engedély, szálláshelyek I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Névváltoztatás I. em. 33. +36 28 500-685
Önkormányzati ingatlanok kezelése  Kossuth u. 59. +36 28 500-550
Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos ügyek I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Pénzbeli szociális ellátások (települési támogatási, rendkívüli települési támogatás) I. em. 31. +36 28 500-691
Pénztár I. em. 26. +36 28 500-676
Rendszeres  gyermekvédelmi támogatás,  halmozottan hátrányos helyzet megállapítása I. em. 31. +36 28 500-691
Szociális és gyermekjóléti (pénzbeli és természetbeni) ellátások igénylése I. em. 31. +36 28 500-691
Talált tárgyak leadása, hirdetmények I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Társasházak felügyelete I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Telekalakítási ügyek, település képvédelmi  ügyek Településkép védelmi Osztály Kossuth  u. 59.  +36 28 500-550
Telepengedély I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Üzlet működési engedélyek I. em. Aljegyző +36 28 500-675
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény I. em. 31. +36 28 500-691
Szociális  ellátások , települési támogatás I. em. 31. +36 28 500-691