Esélyegyenlőségi pályázatok: Sikeres Anya

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Sikeres Anya

címmel pályázatot ír ki Aszódon élő nők számára

A pályázat célja:

A 18 év alatti gyermeket nevelő és az élet egyéb területein is helytálló nők elismerése.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében két pályázó, egyenként bruttó 75.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

 1. magyar állampolgár
 2. aszódi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
 3. a pályázat benyújtásakor 18. év alatti gyermekét vagy gyermekeit saját háztartásában neveli és
 4. emellett sikereket mondhat magáénak az élet egyéb területein, legyen szó közösségi szerepvállalásról, vagy egyéni karrierről

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2022. november 7-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Sikeres Anya”.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatait 5 tagú bizottság bírálja el.

A bizottság tagjai:

 1. Kádárné Jeney Judit
 2. Magyar Ilona
 3. dr. Negyela Katalin
 4. Pálfi-Barlai Ágnes
 5. Szilágyi Zita

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A bizottság a nyertes pályázók nevét és döntése indoklását www.aszod.hu honlapon teszi közzé.

A nyertes pályázókkal készült interjúkat az Aszódi Tükör közli.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek

 1. tanfolyamok, képzések tandíjának finanszírozása
 2. színházi, múzeumi, mozi és koncertbelépők finanszírozása
 3. könyvek és hanghordozók vásárlása
 4. tanulmányi és kulturális célú utazások útiköltségéhez hozzájárulás
 5. edzőtermi bérletek díjához hozzájárulás
 6. sportrendezvények nevezési és belépődíjához hozzájárulás

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A pályázati űrlapot itt találja.