Kezdőlap

Születés anyakönyvezése

Az Aszódon történt születést személyesen kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban.

 • A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek;
 • A tervezett intézeten kívüli születést az Intézeten kívüli születésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személynek kell bejelenteni.

A születés bejelentéséhez szükséges közokiratok, ill. okmányok:

 • Tervezett intézeten kívüli születés esetében a rendeletben meghatározott felelős személy által a születés tényéről kiállított igazolás.
 • Ha az intézeten kívüli születésnél felelős személy nem volt jelen (nem tervezett intézeten kívüli születés) – az anya vizsgálatát követően – a szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás.
 • A szülők személyazonosítására alkalmas okmánya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Amennyiben a szülők házasságban élnek, a szülők házassági anyakönyvi kivonata.

Abban az esetben, ha a szülők nem élnek házasságban:

 • az anya személyi azonosításra alkalmas okmánya, lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
 • amennyiben történt az apa részéről elismerés a születendő gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
 • ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • hajadon családi állapotot nem szükséges külön igazolni.

A családi állapot igazolásához szükséges anyakönyvi kivonatok bemutatása az anyakönyvezés elősegítése érdekében történik. Amennyiben nem áll rendelkezésre, külön erre a célra kiváltani nem szükséges.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–        Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
–        A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
–        A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
–        A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
–        Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
–        A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
–        A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
–        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
–        A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9., I. em. 33. ajtó

Ügyintézők elérhetősége

NévDani Annamária
Telefon+36 30 999-1175
Emailannamaria.dani@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00