Kezdőlap

Számlaszámok

Aszód Város Önkormányzat (adó)számlaszámai

12001008-00169993-00900000 Telekadó számla
12001008-00335521-00100008 Magánszemélyek kommunális adója számla
12001008-00273855-00100001 Iparűzési adó számla
12001008-00170037-00100001 Gépjárműadó számla
12001008-00335554-00100006 Pótlékok
12001008-00335543-00100000 Bírságok beszedési számla
12001008-00170026-00100005 Egyéb bevételek beszedési számla
12001008-00214624-00100002 Idegen bevételek számla
12001008-00113698-00100009 Illetékek számla
12001008-00108154-00100006 Talajterhelési díj számla
12001008-00335532-00100004 Termőföld számla

Helyi adó bevallás, befizetési határidők

Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő
Telekadó Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig, és szeptember l5-ig. Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap.
Magánszemélyek kommunális adó Adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül Két egyenlő részletben az adóév március 15.-éig, és szeptember l5-ig. Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre emelkedést követő 15. nap.
Iparűzési adó:

 

– állandó jellegű tevékenység esetén 

Az adóról az adóévet követő év május 31-ig.

 

Adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni.

Folyó évi iparűzési adóelőleget folyó év március 15-éig, szeptember 15-ig.
A társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. A várható éves fizetendő adó összegére a kiegészítést december 20. napjáig.A megfizetett adóelőleg és az adó évre megállapított tényleges adó különbözetét az adó évet követő május 31-ig.
Iparűzési adó:

 

– ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

A tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig. Az adóbevallással egy időben történik a befizetés.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Magánszemély esetén a jövedelem megszerzését követő év március 20.

 

Kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 15.

Magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig.

 

Kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.

Gépjárműadó 2004. január 1-től az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik. – A gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, ill. az adóév szeptember 15-éig kell megfizetni.

 

– Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.

Talajterhelési díj Tárgyévet követő március 31. A bevallás benyújtásával egy időben, tárgyévet követő március 31.