Nyári szünidei táborozási támogatás

Jogosultsági feltételek

Átruházott hatáskörben,  a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester táborozási  támogatatás formájában, kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos nyári elhelyezéséhez az Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón  tartózkodó tanulói részére a törvényes képviselő kérelme alapján.

A támogatás mértéke

a) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-re jogosult, a támogatás a tábor költségének legfeljebb 80%-a,
b) ha a gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, a tábor költségének legfeljebb 60%-a,
c) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
ca) a mindenkori nettó minimálbér összegének 80 %-át a tábor költségének legfeljebb 40%-a,
cb) a mindenkori nettó minimálbér összegének 95 %-át a tábor költségének legfeljebb 20%-a.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kérelem benyújtási határideje a tárgyévben június 1. és július 31. között. A támogatásra való jogosultság megállapítása  esetén  a jogosultat a támogatás az igénybe vett táborozás időtarta-mára illeti meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, jövedelem igazolást, gyermek felügyeletét biztosító tábor költségét és a gyermek táborba történt beíratását alátámasztó igazolást.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Nyári szűnidei táborozási támogatás