Esélyegyenlőségi pályázatok: Több, mint mozgás

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Több, mint mozgás

címmel pályázatot ír ki Aszódon élő, versenyszerűen sportoló diákok számára

A pályázat célja:

Tehetséges, Aszódon élő, egyéni- vagy csapatsportágban versenyszerűen sportoló, egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében három pályázó bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

  1. magyar állampolgár
  2. aszódi lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
  3. a pályázat benyújtásakor betöltötte 10. életévét, de nem töltötte be 18. életévét
  4. nappali tagozaton folytatja tanulmányait
  5. rendelkezik legalább 1 éves sportegyesületi tagsággal és sportszerződéssel
  6. vagy fogyatékkal élők esetében sportegyesületi tagsággal rendelkezik

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll és a sportegyesületi tagságot, valamint a versenyeredményeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2022. november 7-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: Több, mint mozgás.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatait a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A bizottság a nyertes pályázók nevét és döntése indoklását www.aszod.hu honlapon teszi közzé.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek:

  1. sportegyesületi tagdíj finanszírozása
  2. sportruházat, sportfelszerelés vásárlása
  3. versenyek útiköltségéhez hozzájárulás
  4. versenyek nevezési díjához hozzájárulás

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett/gondviselő hozzájárulása.

A pályázati űrlapot itt találja.