Kezdőlap

Veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A bejelentéshez  az itt is megtalálható nyomtatványokat küldje el az alábbi űrlapon:

A bejelentéshez/kérelemhez mellékletként maximum 5, egyenként legfejlebb 2Mb méretű "pdf" típusú dokumentumokat is csatolhat.

Letölthető nyomtatványok
KERESKEDELMI ÜGYEK –MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÜGYEK
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Működési engedély iránti kérelem_2017
Változás bejelentés kereskedelmi tevékenységről (adatváltozás, üzemeltető váltás, jogutódlás, új tevékenységi kör felvétele)
Nyitvatartási idő mód kereskedelmi tevékenységről
BEJELENTÉS ÜZEMELTETŐ VÁLTÁSRÓL
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés
TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
Telepengedély iránti kérelem
Telepengedély használati jogcím változása
Telephely megszűnésről szóló bejelentés
Bejelentés ipari tevékenységről
Bejelentés ipari tevékenység telep használatára jogosult személyében történő változásról
KUTAK VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

Kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
Kút vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz
Kút vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

 

A  Magyar Közlöny 104. számában megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), amelynek hatályba lépése a kihirdetést követő 10. nap, azaz 2020. május 18. napja és hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

A kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a hatóság a bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az e-mail címet a települési önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles  tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek.

A rendelet hatálya alól kivett ügyek:

Anyakönyvi engedélyezés

Földügyi és földforgalmi eljárások

Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását.

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az e-mail útján tett bejelentést  a hivatalos honlapon közzétett e-mail-címre kell megküldeni.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez – az alábbi kivétellel – mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

A  bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.