Kezdőlap

Ünnepekhez kapcsolódó támogatás

Jogosultsági feltételek

Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező időkorú jogosult, aki az adott évben tölti be

  1. a hetvenedik,
  2. a hetvenötödik,
  3. a nyolcvanadik,
  4. a nyolcvanötödik életévét

A támogatás mértéke

A támogatás kizárólag természetben utalvány formában nyújtható. Egy támogatott legfeljebb 5.000,- Ft értékű támogatásban részesülhet.

Ügyindítás

Igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani.

Az ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatások minden évben december hónapban kerülnek átadásra.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu