2024.01.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
2. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
3. Napirend az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
4. Napirend Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Napirend Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Napirend Előterjesztés a 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére
7. Napirend Előterjesztés Általános iskolai felvételi körzethatárok kijelölésének véleményezéséről
8. Napirend Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
9. Napirend Előterjesztés az Aszód, Honvéd utca (1150/19, 1150/20, 1150/21, 1160/2, 1161, 1105 hrsz.) helyrajzi számainak összevonásáról
10. Napirend Előterjesztés az Egyek Legyenek Ökumenikus Alapítvány 2023. évi civil támogatásának módosításáról
11. Napirend Előterjesztés a Béke utca – Miskolczi köz támfal omlással kapcsolatban vis maior pályázat benyújtásáról ebr azonosító (620 207)
12. Napirend Előterjesztés Nyárádszereda testvérvárossal meglévő együttműködési megállapodás megerősítéséről
13. Napirend beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok