2023.11.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend Előterjesztés Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3-2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 12-2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. napirend Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről
4. napirend Előterjesztés bizottsági tag lemondása miatt Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
6. napirend Előterjesztés a 2024. évi helyiség bérleti díjak meghatározásáról
7. napirend egyes lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
8. napirend Előterjesztés gyalogos-átkelőhelyeknél végzett hatósági ellenőrzésről
8. napirend mellékletek
9. napirend Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
10. napirend Előterjesztés az Aszód, 033-3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
11. napirend Előterjesztés Tavasz utca melletti ingatlanok fejlesztési lehetőségeiről
12. napirend Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására
13. napirend Tájékoztatás az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2023. szeptember 30-ig
15. Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2023. november 15

Jegyzőkönyvek

Határozatok

164_2023.(XI.15.) határozata a CENTAURIUM Kereskedelmi Betéti Társaság bérlővel fűtéskorszerűsítés tárgyában kötendő megállapodásról
163_2023.(XI.15.) határozata beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
162_2023.(XI.15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2023. szeptember 30-i szóló tájékoztatás elfogadásáról
161_2023.(XI.15.) határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
160_2023..(XI.15.) határozata az Aszód, Iparos utca 033_3hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
159_2023.(XI.15.) határozata Aszód Város településrendezési eszközeinek módosítási szándékáról
158_2023.(XI.15)határozata a gyalogos- átkelőhelynél végzett hatósági ellenőrzésről
157_2023.(XI.15.) határozata lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
156_2023. (XI.15.) határozata lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
155_2023. (XI.15.) határozata a 2024. évi helyiségbérleti díjak meghatározásáról
154_2023.(XI.15.) határozata Aszód Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásásról
153_2023.(XI.15.) határozata az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évre vonatkozó illetményalap és illetménykiegészítés költségvetési tervezéséről
152_2023.(XI.15.)határozata Tavasz utca melleti ingatlanok fejlesztési lehetőségeiről