2023.06.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
2. Napirend az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 192021.XI.25. számú önkormányzati rendele
3. Napirend Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13-2019. VI. 21. önkormányzati rendelet módosítására
4. Napirend Előterjesztés a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szándékáról
Tkr 3. melléklet
5. Napirend Előterjesztés Aszód Város helyi egyedi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékének bővítéséről
Előterjesztés kiegészítés helyi védettséggel rendelkező építészeti értékek jegyzékének bővítéséről
6. Napirend Aszód, Miskolczi köz 2. hrsz. 454 és a Kard utca hrsz. 446 határán húzódó támfal helyreállítására vis maior pályázat benyújtásáról ebr azonosító 605 620
7. Napirend Előterjesztés víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
8. Napirend Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
9. Napirend Az Aszódi Közterület-felügyelet és mezőőri tevékenység 2022. évi munkájáról
10. Napirend Előterjesztés Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye Alapító Okiratának módosításáról
11. Napirend Előterjesztés Csengey Gusztáv emléktáblájának újbóli felavatásáról
12. Napirend Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány kérelméről
13. Napirend Előterjesztés fogorvosi rendelőbe történő eszközbeszerzésről
14. Napirend Előterjesztés az INW-199 frsz-ú személygépjármú tulajdonjogának megváltozásáról
15. Napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervéről
16. Napirend Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

101/2023. (VI.21.)ÖKT határozat a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójának elfogadásáról
102/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szándékáról
103/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszód Város helyi egyedi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékének bővítéséről
104/2023. (VI.21.)ÖKT határozat Aszód, Miskolczi köz 2. (hrsz.: 454) és a Kard utca (hrsz.: 446) határán húzódó támfal helyreállítására vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 605 620)
105/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
106/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
107/2023.(VI.21.) ÖKT határozat víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
108/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról
109/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Közterület-felügyelet és mezőőri tevékenység 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
110/2023.(VI.21.)ÖKT határozat Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye Alapító Okiratának módosításáról
111/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Csengey Gusztáv emléktáblájának újbóli felavatásáról
112/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról
113/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó kérelmének elbírásáról
114/2023. (VI.21.) ÖKT határozat fogorvosi rendelőbe történő eszközbeszerzésről
115/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az INW-199 frsz-ú személygépjármű tulajdonjogának megváltozásáról
116/2023. (VI.21.) ÖKT határozat Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervéről
117/2023. (VI.21.) ÖKT határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
118/2023. (VI.21.) ÖKT határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
119/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a Rákóczi úti iskola megmentése ügyében
120/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a Rákóczi úti iskola megmentése ügyében
z121/2023. (VI.21) ÖKT határozat az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása
Z122/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z123/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z124/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z125/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról
Z126/2023. (VI.21.) ÖKT határozat a 2023. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról