2023.05.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2. napirend a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
3. napirend Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
4. napirend a 26/2020. (IX. 17) önkormányzati rendelet a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásának kiegészítő módosítása
5. napirend Előterjesztés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
6. napirend Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
7. napirend Aszód Város helyi egyedi és területi védelemmel rendelkező építészeti örökségének jegyzékéről
8. napirend Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításáról
9. napirend egyes lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
10. napirend a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
11. napirend Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének kezdeményezése
12. napirend 12. Főépítészi tájékoztató az Aszód Kossuth Lajos utca 77. szám alatti ingatlan helyzetéről
13. napirend Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról - 2023. május 24_
Sürgősségi indítvány temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok