2023.04.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

88/2023.(IV.26.) ÖKT határozata a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
87/2023.(IV.26.) ÖKT határozata a 2023/2024-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
86/2023.(IV.26.) ÖKT határozata 2023. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
85/2023.(IV.26.) ÖKT határozata a 862 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
84/2023.(IV.26.) ÖKT határozat HÉSZ módosítására beérkezett kérelemről
83/2023.(IV.26.) ÖKT határozat Aszód Város belterületi határa módosításának szándékáról
82/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy reklámfelület hasznosítására vonatkozó kérelméről
81/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
80/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Podmaniczky Júlia Nőegylet 2023. évi támogatásáról
79/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete 2023. évi támogatásáról
78/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Aszódi Alapszervezete 2023. évi támogatásáról
77/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 6. számú területi szervezete 2023. évi támogatásáról
76/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2023. évi támogatásáról
75/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 2023. évi támogatásáról
74/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Galgamenti Darts Club Sportegyesület 2023. évi támogatásáról
73/2023.(IV.26.) ÖKT határozat a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület 2023. évi támogatásáról
72/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az "Egyek Legyenek" Ökomenikus Alapítvány 2023. évi támogatásáról
71/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 2023. évi támogatásáról
70/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszódi Szabadidősport Egyesület 2023. évi támogatásáról
69/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 2023. évi támogatásáról
68/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány 2023. évi támogatásáról
67/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszód Ifjúságáért Alapítvány alapításával 2023. évi támogatásáról
66/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az ALMA MATER-ért Alapítvány 2023. évi támogatásáról
65/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Alapítvány az Aszódi Óvodásokért 2023. évi támogatásáról
64/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Alapítvány az Aszódi Kollégium Támogatására Szirmay Tamás alapításával 2023. évi támogatásáról
63/2023.(IV.26.)ÖKT határozat Aszód Város belterületén egységes utcanévtáblák kihelyezéséről
62/2023.(IV.26) ÖKT határozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli menedékhelye 2022. évi működéséről szóló beszámolójáról
61/2023.(IV.26) ÖKT határozat a Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2022. évi szakmai beszámolójáról
60/2023.(IV.26.)ÖKT határozat a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Járóbeteg Szakrendelő 2022. évi működéséről szóló beszámolójáról
59/2023.(IV.26.) ÖKT határozat az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról
58/2023.(IV.26.) ÖKT határozat Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2022. évi, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójáról