2023.03.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2022. évi működéséről szóló beszámolójáról
Orvosi ügyelet beszámoló
Előterjesztés a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenységéről
Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenysége
Előterjesztés az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadására és a 2023. évre kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztés az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye könyvtári, közművelődési és muzeális terültre vonatkozó 2022. évi beszámolóinak és 2023. évi munkaterveinek jóváhagyására
AIKI beszámoló
Előterjesztés az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány felajánlásáról
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjához szükséges önköltség megállapításáról és a díjemelésről
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2021.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Vagyonrendelet melléklet_2023_03 - üzleti vagyon
Vagyonrendelet melléklet_2023_03 forgalomképtelen törzsvagyon
Előterjesztés az Aszód FC Utánpótlásért szervezet pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2023. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről
Átszervezés Csengey G. Általános Iskola Önkormányzat
Átszervezés Podmaniczky AMI Önkormányzat
Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztés a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előterjesztés- beszámoló lejárt határidejű határozatokról
Sürgősségi indítvány Aszód burkolatlan utak martaszfaltozása

Jegyzőkönyvek

Határozatok

32/2023. (III.22.) ÜKT határozat az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2022. évi működéséről szóló beszámolójáról
33/2023.(III.22.) ÖKT határozat a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenységéről
34/2023. (III.22.)ÖKT határozat az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadására
35/2023.(III.22.)ÖKT határozat az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
36/2023. (III.22)ÖKT határozat az AIKI könyvtári területére vonatkozó 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról
37/2023. (III.22.)ÖKT határozat az AIKI könyvtári területére vonatkozó 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
38/2023. (III.22)ÖKT határozat az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról
39/2023. (III.22.)ÖKT határozat az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
40/2023. (III.22)ÖKT határozat az AIKI közművelődési területére vonatkozó 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
41/2023. (III.22)ÖKT határozat az AIKI muzeális területére vonatkozó 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról
42/2023. (III.22.)ÖKT határozat az AIKI muzeális területére vonatkozó 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
43/2023. (III.22.) ÖKT határozat az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány felajánlásáról
44/2023. (III.22)ÖKT határozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjához szükséges önköltség megállapításáról és a díjemelésről
45/2023. (III.22.)ÖKT határozat a 203 hrsz-ú ingatlannal szomszédos ingatlantulajdonosokkal való tárgyalás lefolytatásáról
46/2023. (III.22)ÖKT határozat az Aszód FC Utánpótlásért szervezet pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
47/2023. (III.22.)ÖKT határozat a civil szervezetek támogatásának 2023. évre vonatkozó pályázati kiírására
48/2023. (III.22.)ÖKT határozat a Csengey Gusztáv Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről
49/2023. (III.22)ÖKT határozat a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről
50/2023. (III.22)ÖKT határozat az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására
51/2023. (III.22)ÖKT határozat Aszód Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
52/2023. (III.22)ÖKT határozat a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó kérelem elbírálásáról
53/2023. (III.22)ÖKT határozat a lejárt határidőjű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
54/2023. (III.22)ÖKT határozat Aszód belterületi utak martaszfalttal történő ellátásáról