2023.02.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. ( II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. ( II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról táblái
Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. ( II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Költségvetési előterjesztés szöveges.docx
Rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítási szándékáról
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023. kötelező felülvizsgálatáról
Előterjesztés Aszód, 407 helyrajzi számú közterületen egy feltáratlan pince beszakadás helyreállítására vis maior pályázat benyújtásáról
Előterjesztés cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
Előterjesztés - a 2022. évben támogatást kapott civil szervezetek elszámolásáról
Előterjesztés - az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvodája, mint köznevelési intézmény körzethatárának felülvizsgálatáról szóló 2023. évi jelentéshez
Előterjesztés - a polgármester szabadságolási ütemtervéről
Előterjesztés Tájékoztatás Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye által elnyert pályázati pénz lekötéséről
Előterjesztés - beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

10/2023. (II.22.)ÖKT határozat a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítási szándékáról
11/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023 kötelező felülvizsgálatáról
12/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszódi 407 hrsz-ú közterületen egy feltáratlan pince beszakadás helyreállítására vis maior pályázat benyújtására
13/2023. (II.22.)ÖKT határozat az önkormányzati irányítású intézmények dolgozói számára biztosított cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
14/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
15/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
16/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
17/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Aszód civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
18/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszód Ifjúságáért Alapítvány - a Csengey Gusztáv Általános Iskola Alaptványa civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
19/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
20/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszódi Szabadidősport Egyesület civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
21/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
22/2023. (II.22.)ÖKT határozat az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
23/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Podmaniczky Júlia Nőegylet civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
24/2023. (II.22.)ÖKT határozat a Galgamenti Darts Club Sportegyesület civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
25/2023. (II.22.)ÖKT határozat az ALMA MATER-ért Alapítvány civil szervezet 2022. évben kapott támogatásának elszámolásáról
26/2023. (II.22.)ÖKT határozat a s az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvodája, mint köznevelési intézmény körzethatárának felülvizsgálatáról szóló 2023. évi jelentéshez
27/2023. (II.22.)ÖKT határozat a polgármester szabadságolási ütemtervéről
28/2023. (II.22.)ÖKT határozata lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. ( II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről