2022.11.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés a 2023. évi helyiség bérleti díjak meghatározásáról
Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2022. évi civil támogatásának módosításáról
Előterjesztés Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztés a megnövekedett energiaárak csökkentése érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló és a végrehajtáshoz szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztés az Aszód 013/3 helyrajzi számú ingatlan adásvételéről
Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására
Előterjesztés beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztés egyes adótárgyú rendeletek módosításáról
Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztés polgármester idegennyelv-tudási pótléka megállapításával összefüggő jogszabályi változásról
Előterjesztés szolgálati jelleggel megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztés vagyonrendelet módosítás
Beszámoló a 84/2022.(V.25.) önkormányzati határozattal felállított ad-hoc bizottság munkájáról
Előterjesztés a 2023. évi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztés a piac működéséről szóló 14/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés megbízási, vállalkozási díjak 2023. évi emeléséről
ElőterjesztésAszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi I. félévi munkatervéről
Rendezvényterv melléklet
Vagyonrendelet melléklet_1
Vagyonrendelet melléklet_2
Vagyonrendelet melléklet_3

Jegyzőkönyvek

Határozatok

127/2022. (XI.30.) - 146/2022. (XI.30.) határozatok
127/2022.(XI.30.) ÖKT. sz. határozat köztisztviselők illetményalapja
128/2022.(XI.30) ÖKT határozat városi piac területén elhelyezett faházak bérleti szerződése
129/2022. (XI.30) ÖKT. határozat a 2023. évi helyiségdíjak megállapítása
130/2022. (XI.30.) ÖKT határozat Aszód Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terve
131/2022. (XI.30) ÖKT határozat igazgatási szünet elrendeléséről
132/2022. (XI.30.) ÖKT határozat az Aszód 013/3 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
133/2022. (XI.30) ÖKT határozat szolgálati jelleggel megkötött lakásbérleti szerződés
134/2022. (XI.30) ÖKT határozat a Legyen az Ön Szívügye is ASlapítvány 2022. évi támogatás módosításáról
135/2022. (XI.30.) ÖKT határozat polgármester idegennyelv-tudási pótléka megállapításával összefüggő jogszabály változása
136/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a megnövekedett energiaárak csökkentése érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához hozott döntések meghozataláról
137/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a megnövekedett energiaárak csökkentése érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához hozott döntések meghozataláról
138/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a megnövekedett energiaárak csökkentése érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához hozott döntések meghozataláról
139/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a megnövekedett energiaárak csökkentése érdekében hozott intézkedési terv végrehajtásához hozott döntések meghozataláról
140/2022. (XI.30.) ÖKT határozat az ebrendészeti feladatokra megkötött szerződés módosítása
141/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a Galga Televízió által szolgáltatott tevékenység díjának megemeléséről
142/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
143/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a 2023. évi rendezvényterv elfogadására
144/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervéről
145/2022. (XI.30.) ÖKT határozat a 84/2022. (V.25.) határozattal felállított ad-hoc bizottság munkájáról
146/2022. (XI.30.)ÖKT határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
25/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelet Aszód város 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról