2022.09.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés Aszód Város Településrendezési Eszközeinek 3. sz. módosítása társadalmi és szakhatósági véleményezéséről
Előterjesztés Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Aszód Város 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Melléklet a 2022. évi első féléves költségvetési beszámolóhoz
Előterjesztés a megemelkedett energia árak miatt Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet a megemelkedett energia árak miatt Aszód Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Aszód Város Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 30/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgálatási díjairól szóló 12/2014. (IX.12.) önk. rendelet módosítására
Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről szóló 24/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról-ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY
Előterjesztés a 26/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának csatlakozási nyilatkozatáról
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázat 1. számú melléklet
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázat 2. számú melléklet
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázat 3. számú melléklet
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázat 4. számú melléklet
Előterjesztés az Aszód, Koren István köz 203. hrsz-ú ingatlan vételi szándékával kapcsolatban
Melléklet - Aszód, Koren István köz 203. hrsz-ú ingatlan vételi szándékával kapcsolatban
Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal Támogatási Szerződés megkötéséről
Előterjesztés Aszód Város közvilágításának korszerűsítéséről
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

Hivatkozások