2022.06.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

85/2022 (VI. 22.) - 101/2022 (VI. 22.) határozat kivonatok
85/2022. (VI. 22.) határozata a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójához
86/2022. (VI. 22.) határozata Aszód Város Fenntartható Mobilitási tervének jóváhagyásáról
87/2022. (VI. 22.) határozata az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2021. évi működéséről szóló beszámolójáról
88/2022. (VI. 22.) határozata az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolójáról
89/2022. (VI. 22.) határozata az aszódi Közterület-felügyelet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
90/2022. (VI. 22.) határozata Fenntartható Városfejlesztési Stratégia végső jóváhagyásáról
91/2022. (VI. 22.) határozata önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
92/2022. (VI. 22.) határozata az Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére reklámfelületek hasznosítási jogáról szóló megállpoadás meghosszabbításáról
93/2022. (VI. 22.) Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó szerződés elfogadásáról
94/2022. (VI. 22.) határozata a Csengey Sportpark felújításáról
95/2022. (VI. 22.) határozata az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének II. féléves munkatervéről
96/2022. (VI. 22.) határozata beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
97/2022. (VI. 22.) Aszód, Kómár Gyula utca útépítése közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
98/2022. (VI. 22.) határozata Aszód, Kómár Gyula utca útépítése II közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
99_2022. (VI. 22.) határozata Aszód, Kómár Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás újbóli kiírásáról
Z-100/2022. (VI. 22.) határozata az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról
Z-101/2022. (VI. 22.) határozata a 2022. évi kitüntető címek, kitüntető díjak adományozásáról