2022.05.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

73_2022 (V. 25.)-84_2022 (V. 25.) határozatok
73/2022. (V. 25.) határozat a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői tevékenységéről
74/2022. (V. 25.) határozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan Nappali Melegedője és Éjjeli menedékhelye 2021. évi működéséről szóló beszámolójáról
75/2022. (V. 25.) határozat Aszód Város Településrendezési eszközeinek 3 sz. módosítása döntés-előkészítő dokumentációjáról
76/2022. (V. 25.) határozat az Aszód Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről szóló beszámolójáról
77/2022. (V. 25.) határozat az Aszód Központi Orvosi Ügyelet 2022. évi díjemelésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról
78/2022. (V. 25.) határozat a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
79/2022. (V. 25.) határozat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
80/2022. (V. 25.) határozat a 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
81/2022. (V. 25.) határozat Aszód FC Utánpótlásáért jogi személy részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
82/2022. (V. 25.) határozat lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
83/2022. (V. 25.) határozat beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
84/2022. (V. 25.) határozat ad-hoc bizottság felállításáról