2022.03.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés-Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2021. évi, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójáról
1. sz. melléklet-Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2021. évi, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztés-az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztés-Fenntartható Városfejlesztési Stratégia jóváhagyásáról és az Irányító Hatóság részére történő megküldéséről
1. számú melléklet-Aszód FVS Stratégiai Munkarész
2. sz. melléklet-Aszód Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterve 2021-2027
Előterjesztés-a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztés - civil pályázati kiírás
Előterjesztés-a 2022. évben megvalósítandó útépítésekről Aszód városában
Előterjesztés-az Aszódi Napsugár Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztés-az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvodája, mint köznevelési intézmény körzethatárának felülvizsgálatáról szóló 2022. évi jelentéshez
Előterjesztés-lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztés-beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztés a Város egyes területeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok