2022.02.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztés hulladékgazdálkodási közsszolgáltatási szerződés módosításáról
Kiegészítő javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról című előterjesztéshez
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Előterjesztés a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelem benyújtására
Előterjesztés az önkormányzati irányítású intézmények dolgozói számára biztosított cafeteriajuttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
Előterjesztés az elévülő tételek nyilvántartásából való kivezetéséről
Előterjesztés az értékesítésre meghirdetett Aszód belterület 681_20 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos döntésre
Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására
Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről
Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13_2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Sürgősségi indítvány Aszód Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről
Sürgősségi indítvány az Aszód FC utánpótlásáért szervezet mint pályázó részére TAO-s pályázaton való sportberuházás megvalósításához szükséges nyilatkozatok jóváhagyására
Sürgősségi indítvány a Petőfi Közérdekű Muzeális Intézmény meghívásos pályázatával kapcsolatos fenntartói intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok