2021.11.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztes Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozataláról
1. sz. melléklet Aszod FVS Stratégiai célok
2. sz. melléklet ASZOD FVS Megalapozó munkarész
Előterjesztés Aszód Város 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Vagyonrendelet tervezet melléklete
1. sz. melléklet Vagyonrendelethez
2. sz. melléklet Vagyonrendelethez
3. sz. melléklet Vagyonrendelethez
4. sz. melléklet Vagyonrendelethez
Módosító indítvány vagyonrendelethez
Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24_2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
Aszód 2022 éves ellenőrzési terv
Előterjesztés 447 hrsz-ú ingatlan eladása
Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztés lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztés beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok