2020.10.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

előterjesztés HÉSZ módosítások vegleges
2. Előterjesztés az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
3. Előterjesztés támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében, valamint használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában
4. Előterjesztés az Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
5. Előterjesztés a telekommunikációs toronynak helyt adó Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
6. Előterjesztés az 1476/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
7. Előterjesztés a használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület részére
8. Előterjesztés a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás díjának megemeléséről
9. Előterjesztés Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó bérleti szándékával összefüggésben, az Aszód belterület 681/20. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
10. Előterjesztés a Turai Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentése az Aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt érintő feladatairól
11. Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
12. Előterjesztés az elévülő adó tételek nyilvántartásból való kivezetéséről, egyes adótárgyak elévülési időn belüli mentesítéséről
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok