2020.09.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” c. pályázat konzorciumi megállapodás elfogadására
2. Előterjesztés a 2021-2035. évi időtávra szóló víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásához
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletek
4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés „Babazászló” Polgármesteri Hivatalra történő kitűzéséről
10. Előterjesztés az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításáról és álláshely jóváhagyásáról
12. Előterjesztés használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára
13. Javaslat az Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Magyar Vöröskereszt részére
14. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
15. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
17. Előterjesztés a főépítészi megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés tudomásul vételére
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok