2020.07.09. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság 2019. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójához
2. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan 2019. évi működéséről szóló beszámolójáról
3. Előterjesztés az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza, Muzeális Gyűjteménye intézményvezetői megbízására
4. Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási megállapodás jóváhagyására
5. Előterjesztés megállapodás kötésére közétkeztetési feladatok ellátására
6. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) rendelet módosítására
7, Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
9. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
10. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló új rendelet elfogadásáról
11. Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
12. Előterjesztés Aszód város közlekedési koncepciójának kidolgozásáról
13. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton történő indulásról, ehhez szükséges önerő biztosításáról
14. Előterjesztés az Aszód 24/64 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
15. Előterjesztés az Aszód 265/2 hrsz ingatlanra vonatkozó kérelemmel összefüggésben
16. Előterjesztés értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntésre
17. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024 jóváhagyására
18. Előterjesztés pályázat kiírására a Falujárók útja 30. II. emelet 12. ajtó alatti szociális bérlakás bérleti jogviszonyára
19. Beszámoló a közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról
20. Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
21. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására
22. Javaslat az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Integritás és belső kontrollrendszer – Aszód Város Önkormányzata” ellenőrzésről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására
23. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervére
24. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok