2020.05.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
Előterjesztés önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetőjének az Aszód település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról
Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Szakrendelő 2019. évi szakmai munkájának beszámolójáról
Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi aszódi működéséről szóló beszámolójáról
Tájékoztató a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Előterjesztés a helyi építési szabályzat hibajavítására
Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
Előterjesztés a 8/2020. (I.22.) számú határozat módosítására
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépés szándékának elfogadására
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Határozatok