2020.02.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására mellékletek
2. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatására
3. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására
Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására Mellékletek_2020
Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyására Tájékoztató táblák_2020
4. Előterjesztés Aszód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére
6. Előterjesztés az AVKK könyvtári és muzeális terültre vonatkozó 2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyására
7. Előterjesztés az AVKK 2020. évi éves szolgáltatási terve jóváhagyása
Előterjesztés az AVKK 2020. évi éves szolgáltatási terve jóváhagyása Szolgáltatási-terv 2020
8. Előterjesztés a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
9. Előterjesztés Aszód, Gesztenye sor, Falujárók útja (hrsz.: 1357/69 és 1284), Hegyalja u., Miskolci köz útépítési munkáinak tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
10. Előterjesztés Aszód, 1357/96 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének tárgyában
11. Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124)
12. Előterjesztés Széchenyi utca 18. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 401 855)
13. Előterjesztés Aszód Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz.-ú területén parkoló beszakadás helyreállítás vis maior támogatás elszámolásáról (ebr azonosító: 405 403)
14. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság ütemezés jóváhagyására
15. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével összefüggésben
16. Előterjesztés a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért kérelmével összefüggésben
17. Előterjesztés a munka- tűz- és környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására kötött megbízási szerződésben vállalt megbízási díj emeléséről
18. Előterjesztés dr. Kolozs László egyéni ügyvéd megbízási díjának emeléséről
19. Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó új megbízási szerződés jóváhagyására
20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes és kedvezményes használatba adásáról
21. Előterjesztés az Aszód Városért Alapítvánnyal kötött Aszód, Mély út 364 hrsz. alatti ingatlant érintő, használatba adási szerződés megszűntetése tárgyában
22. Előterjesztés az Aszód 203 helyrajzi számú a természetben a Koren közben található önkormányzati területtel összefüggésben
23. Előterjesztés az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
24. Előterjesztés az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
25. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok