2020.01.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Napirend Előterjesztés a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) számú rendelet módosítása
2. Napirend Előterjesztés a fogászati alapellátásban használt, Aszód város Önkormányzata tulajdonában álló hőlégsterilizátor meghibásodás miatti cseréjének jóváhagyására
3. Napirend Előterjesztés az Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség helyiségbérleti szerződésének módosítására
4. Napirend Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
5. napirend Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
6. Napirend Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirata módosításra
7. Napirend Előterjesztés PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról és bírálóbizottság kijelöléséről
8.Napirend Előterjesztés PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
9. Napirend Előterjesztés belterületi utak tervezéséről
10. Napirend Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
11. Napirend Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal helyreállítás érdekében vis maior pályázat benyújtásáról (ebr azonosító: 473 124)
12. Napirend Előterjesztés az építésügyi igazgatási feladatok átadásával összefüggő megállapodás jóváhagyására
13. Napirend Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14. Napirend Sürgősségi indítvány Előterjesztés az orvosi ügyelet további működtetésére
VaMOS Bizottság 9. napirend ELŐTERJESZTÉS a Tavasz utca folytatásáról
VaMOS Bizottság 10. Napirend Előterjesztés az Aszód 1563 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
VaMOS Bizottság 11. Napirend Előterjesztés Lőrincz József kérelmével összefüggésben
VaMOS Bizottság 12. Napirend Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével összefüggésben

Jegyzőkönyvek

Határozatok