2019.06.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról
2.napirend-A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi önkormányzati beszámolója
3-napirend-et--a-koezoessegi-egyuetteles-alapveto-szabalyairol-valamint-ezek-elmulasztasanak-jogkoevetkezmenyeirol-szolo-rendelet-megalkotasara
4.napirend-Et. a helyi piac működéséről és üzemeltetéséről
5.napirend-Et. a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
6.napirend-Et. az ADAMEK FAGYI Kft. közterület-használati díjcsökkentésre irányuló kérelméről
7.napirend-Et. és az Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti önkormányzati bérlemény bérlőjének kérelméről
8.napirend-Et. a Széchenyi utca 644 hrsz. területén kialakított sportpark helyszínével kapcsolatban
9.napirend-Et. Pauler T. és Kómár Gy. utca vízelvez. rendsz. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt közbeszerző kiv., bíráló biz. kij.
10.napirend -Et, Pauler Tivadar és Kómár Gyula utca vízelvez. rend. kiép. a Tél utcai árok felújításával projekt műszaki ellenőri felhívásáról
11.napirend -Et. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kampányának megjelenítéséről az Aszódi Tükörben
12.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervére
13.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok